flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Ako zladiť typ zamestnanca a jeho kategóriu?

 • aScAgenda hlási chybu "Nesúlad medzi typom zamestnanca a kategóriou/podkategóriou. Nemožno odoslať údaje."
 • aScAgenda pri odosielaní údajov do Centrálneho registra kontroluje, či súhlasí nastavenie typu zamestnanca ( Ako zadať správny typ zamestnanca? ) s údajom v záložke kategória - podkategória ( Kde mám zadať kategóriu zamestnanca? ). Inými slovami, ak mám vybraný typ zamestnanca pedagogický (napríklad učiteľ), tak mu nemôžem nastaviť kategóriu - podkategóriu pre nepedagogického zamestnanca (napríklad psychológ).

  Ak pri odosielaní údajov do RISu hlási aScAgenda túto chybu, tak skontrolujte u daného zamestnanca

  1. v záložke Základné údaje - Typ zamestnanca:

  2. a v záložke RIS: Kategória - podkategória:

  Poznámka: Informáciu, aká kategória - podkategória je pre ktorý typ zamestnanca nájdete v Číselníku Kategória - podkategória .

  Pozrite prosím aj:
  aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
  Ako zadať správny typ zamestnanca?
  Ako zadať kariérovú pozíciu zamestnanca?
  Kde mám zadať kategóriu zamestnanca?


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 9122 krát.9122 / 9122
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle