flag aScAgenda - Karta žiaka

Ako zadám koniec štúdia?

Chyba: Žiak má mať zaevidovaný dátum ukončenia štúdia maximálne jeden mesiac dopredu a nie neskorší dátum.

Pre účely RISu nezadávajte dátum konca štúdia skôr, ako žiak reálne ukončí štúdium. Dátum konca zadajte v deň odchodu žiaka. Nikdy nie skôr. Ak takýto dátum máte zadaný musíte ho vymazať.

Keď žiak končí štúdium na škole (koniec školského roka alebo prestup na inú školu), tak je potrebné mu nastaviť dátum konca štúdia. Tento sa nastavuje v karte žiaka v záložke štúdium. Taktiež je nutné zadať typ ukončenia štúdia.

Ak chcete nastaviť dátum konca štúdia celej triede, tak ho viete nastaviť naraz všetkým žiakom triedy pomocou hromadných operácií:

Poznámka: Žiaci, ktorým nastavíte koniec štúdia, sa pri prechode do nového roku neprenášajú do ďalšieho roku spolu s ostatnými žiakmi. Čiže je to výhoda, že ich potom nemusíte zmazať, lebo ste si to ošetrili zadaním dátumu konca štúdia. Taktiež je to potrebná informácia napr. pre správne odosielanie údajov do Rezortného informačného systému (RIS).

Pozrite aj:
Rezortný informačný systém (RIS)
Ako používať filter riadkov v zozname?
Ako zadať prerušenie/pozastavenie štúdia? Čo ak sa štúdium preruší viac krát?
Kde zadám typ ukončenia štúdia?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 14779 krát.14779 / 14779
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle