• Pri vytváraní nových žiakov, ktorí už majú na škole svojich súrodencov, nie je potrebné v časti otec/matka opätovné zadávanie všetkých údajov. Stačí zadať email, mobil, alebo meno a priezvisko rodiča.
  Z dôvodu jednoznačnej identifikácie a následného správneho prepojenia nesmie byť email/mobil u rodičov spoločný (rovnaký)


 • - údaje evidované v karte predchádzajúceho súrodenca sa automaticky tlačidlom Prepojiť doplnia
  - platí to aj opačne, údaj zadaný u nového súrodenca, ktorý u pôvodného absentuje sa doplní


  - po prepojení, v menu Rodičia, vidíme všetkých súrodencov naviazaných na rodiča

  Na účely efektívnejšieho prepojenia dát využite prosím modul Rodičia

 • Ak je v zozname označený jeden riadok, program sa pokúsi po stalčení tlačidla Rovnaký rodič nájsť rovnomenného rodiča, ktorý by sa s označeným riadkom dal prepojiť


 • Ak sa taký nenájde, skúsi nájsť inú dvojicu rodičov, ktorí by sa dali prepojiť. A to tak, že uprednostňuje tých, ktorí majú obaja (obe kópie) zadaný email aj mobil (samozrejme rovnaké). Ak takí nie sú, stačí rovnaký buď email alebo mobil, a ak ani takých nenájde, tak stačí meno a priezvisko


 • Keď je prepojenie jasné, tak ho aj spraví (sedí aspoň email alebo mobil). Inak iba označí dva prepojiteľné riadky. Na ich prepojenie treba tlačidlo stlačiť znovu


 • Neustálym stláčaním tlačidla sa postupne prepájajú rodičia od tých, čo sú najjednoznačnejšie prepojiteľní, až nakoniec po tých, ktorí majú iba rovnaké meno. Nie je teda správne prepájať to pasívne bez rozmyslu, ale zase až tak moc rozmýšľania pri tom netreba :-)

  Klávesová skratka pre tlačidlo Rovnaký rodič Ctrl+Shift+R

  Pri správnej evidencii si viete vytvárať rôzne zostavy, štatistiky pre ďalšie spracovanie.

  Zákonný zástupca
  Čo spraviť, aby sa plnoletému žiakovi tlačil namiesto zákonného zástupcu on sám?
  Rýchla tlač zoznamov


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 5477 krát.5477 / 5477
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle