flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Ako evidovať viaceré pracovné pomery toho istého zamestnanca?

Jeden zamestnanec môže mať viacero pracovných pomerov. Každý z týchto pracovných pomerov má uložené svoje údaje. Ide najmä o začiatok, koniec, druh pracovného pomeru, údaje o pracovnej zmluve, pôsobnosti.

Samozrejme spoločnými zostávajú kontaktné údaje (netreba ich zadávať viac krát).

Vytvorenie viacerých pracovných pomerov má zmysel najmä pre tvorbu výkazov, pre odosielanie údajov o zamestnancoch do Centrálneho Registra. Pre bežnú evidenciu by stačilo každú osobu evidovať raz.

Vytvoriť nový pracovný pomer možno kliknutím na tlačidlo "Viac pracovných pomerov ..." v pravej hornej časti karty učiteľa:

Zobrazí sa okno umožňujúce pridanie nového pracovného pomeru, ako aj prepnutie do karty iného pracovného pomeru:


V novovzniknutom pracovnom pomere nastavte prosím:

 • nevytvárajte prihlasovacie meno a heslo tlačidlom Vygenerovať

 • nastavte: nikdy nezobrazovať
 • Ak ste vytvorili viaceré pracovné pomery dávnejšie, a v zozname pracovných pomerov konkrétneho zamestnanca sa nezobrazujú, pravdepodobne nemajú karty zamestnancov týchto dvoch pracovným pomerov zadané rovnaké meno, priezvisko, alebo rodné číslo.

  Pozrite aj:
  Ako vyplniť pôsobnosť zamestnanca na ŠaŠZ?
  Viac pracovných pomerov - ako to riešiť?


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 7455 krát.7455 / 7455
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle