flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Ako vyplniť pôsobnosť zamestnanca na ŠaŠZ?

Vyplnenie pôsobností je povinné pre zamestnancov v trvalom pracovnom pomere alebo v pracovnom pomere na dobu určitú.

Vypĺňať však treba pôsobnosti iba pre pedagogických zamestnancov.

Ak má zamestnanec platnú dlhodobú neprítomnosť (napr. PN alebo materská dovolenka), netreba mu pôsobnosti vypĺňať.

Záložku Pôsobnosť nájdete v karte zamestnanca. Na to, aby sa údaje preniesli do Centrálneho Registra, musí byť vyplnený začiatok pôsobnosti, škola alebo školské zariadenie, a samozrejme údaje v úväzkoch.

Ak sa Vaša škola s prideleným EduID nenachádza v ponuke výberového poľa, môžete si ju pridať v ľavom paneli Pomocné zoznamy - voľba Školy a školské zariadenia. Dbajte o správne vyplnenie najmä spomínaného EduID. Taktiež je dôležité vyplniť názov školy - nesmie zostať prázdny.

Metodické pokyny ohľadom vyplnenia konkrétnych polí treba hľadať na crinfo.iedu.sk a tiež Zber údajov RIS

Pozrite aj:
aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
Ako evidovať firmu, partnera, poradňu, lekára, poisťovňu?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 65404 krát.65404 / 65404
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle