flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Štúdium v zahraničí (OVP)

Pri zadávaní údajov súvisiacich so štúdiom v zahraničí sú k dispozícii rôzne kombinácie číselníkov (MŠVVaŠ SR) ako aj individuálne možnosti pri zohľadňovaní dávok do RISu.

Ako príklad uvádzame:

 • Forma org. výchovy a vzdelávania: osobitná forma plnenia dochádzky

 • Forma osobitná-nadväzujúca OVP: vzdelávanie v školách mimo územia SR


 • Žiakom študujúcim v zahraničí je potrebné nastaviť prerušenie štúdia, aby sa nezobrazovali pri zadávaní dochádzky v elektronickej triednej knihe. Ako nastaviť prerušenie. Títo žiaci ale nemajú prerušenie štúdia z hľadiska číselníka RIS, preto prosím nastavte patričné parametre v pomocných zoznamoch, aby sa žiak neodosielal do RIS s prerušením:

  Ako správne nastaviť dané hodnoty, zistíte na RISPortáli: Vyberiete si príslušný číselník, načítate ho a v poznámke sa dozviete odkaz na školský zákon, podľa ktorého sa má nastaviť daná hodnota.

  Upozornenie: zaškrtávač Posielať do centrálneho zberu v karte Dôvod prerušenia v tomto prípade neznamená, že určujeme má/nemá byť žiak odoslaný do RISu (ten je odoslaný vždy), ale definujeme s akým parametrom bude žiak v RISe evidovaný (prerušený vs. neprerušený).

  Kde mám zadať druh štúdia/formu osobitnú-nadväzujúcu OVP?
  Ako zadať prerušenie/pozastavenie štúdia? Čo ak sa štúdium preruší viac krát?
  Máme žiaka zo zahraničia a jeho okres narodenia nie je v ponuke.
  Ako evidovať dvojité občianstvo?


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 16852 krát.16852 / 16852
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle