flag aScAgenda - Základné otázky

Ako zistím, akú aScAgendu používam?

V menu Pomoc - Info - sa zobrazí dialógové okno s bližším popisom.

  • V prvom riadku je informácia akú aktualizáciu (verziu) aSc Agendy používam (v tomto prípade 2018.0.1083)
  • Druhý riadok hovorí, či je daná verzia základná, rozšírená a ak je rozšírená, tak ktorý rok.
  • Pozrite aj:
    Ako si môžem zistiť či je už novšia verzia programu aSc Agenda, akú práve používam?
    Ako si môžem program aSc Agenda zaregistrovať?


    Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
    Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
    Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

    Tento článok bol videný 5223 krát.5223 / 5223
    ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

    previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle