flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Čo je to "Bez informácie o DŽP"?

V školskom roku 2017/2018 pribudol do povinných atribútov pre odosielanie údajov do RISu aj atribút "Bez informácie o DŽP". Slúži na zaslanie informácie, že vaša škola nemá o D-ieťati, Ž-iakovi, P-oslucháčovi žiadnu informáciu, t.j. žiak nenastúpil do školy a nenahlásil žiadny dôvod.

V Agende to vieme nastaviť v karte žiaka v záložke RIS:

V príprave odosielania viete hromadne nastaviť hodnotu po kliknutí pravým tlačidlom myši v tom stĺpci:

V prípade, že sa nás tento atribút netýka (teda všetci nastúpili alebo nám dali vedieť, prečo nenastúpili), treba u všetkých žiakov nastaviť hodnotu "nie".

Pozrite si, prosím, aj:
aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
Nie je možné spracovať údaje. Spojená škola nemôže posielať žiakov.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 22978 krát.22978 / 22978
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle