flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Kreditový príspevok

 • Kreditový príspevok je pre pedagogického zamestnanca povinný údaj. Nemožno odoslať údaje.
 • V školskom roku 2017/2018 sa do RISu odosiela aj informácia o kreditovom príspevku pedagogického zamestnanca. Výšku kreditového príspevku vypočíta Agenda iba v prípade, že má zadané informácie o kreditoch.

  Tie viete zadať v karte učiteľa v záložke Register:

  V Zadávaní údajov pri odosielaní sa to bude javiť takto:

  Ak si však priebežne evidujete jednotlivé školenia, tak stačí v karte učiteľa kliknúť na "Automaticky vypočítať kredity a dátum priznania" a vtedy Agenda predvyplní políčko s počtom kreditov:

  Taktiež je možnosť nastaviť kredity hromadne pre viacerých učiteľov:

  Ak učiteľ nemá žiadne kredity, tak je potrebné zadať, že má nula kreditov. V prípade, že tam ostatne nevyplnené okno, tak sa bude chybové hlásenie zobrazovať naďalej.

  Pozrite si, prosím, aj:
  aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
  Ako evidovať školenia učiteľov, počet kreditov?


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 22077 krát.22077 / 22077
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle