flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Ako nastavím správny typ zdravotného znevýhodnenia (VPU, CH, NKS)?

Agenda píše chybové hlásenie:

 • Je zadané zdrav. znevýhodnenie VPU, avšak na odoslanie do RISu treba zadať ktoré konkrétne VPU (VPU1/VPU2/VPU3/VPU4/VPUX). Nemožno odoslať údaje.
 • V minulosti stačilo mať zadané všeobecné znevýhodnenie "žiak s vývinovými poruchami učenia (VPU)". V školskom roku 2017/2018 však boli do číselníku doplnené konkrétne VPU a teda musíte zadefinovať, ktoré konkrétne VPU má daný žiak.

  Zadáte to v karte žiaka:

  Viete ho zadať aj hromadne:

  To isté platí, ak Agenda vypíše chybové hlásenia:

 • Je zadané zdrav. znevýhodnenie CH, avšak na odoslanie do RISu treba zadať ktoré konkrétne (CH1/CH2/CH3). Nemožno odoslať údaje./i>

 • Je zadané zdrav. znevýhodnenie NKS, avšak na odoslanie do RISu treba zadať ktoré konkrétne (NKS1/NKS2). Nemožno odoslať údaje.

 • Pozrite si, prosím, aj:
  aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
  Ako evidovať zdravotné postihnutie žiaka?


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 18783 krát.18783 / 18783
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle