flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Kde mám zadať druh štúdia/formu osobitnú-nadväzujúcu OVP?

 • Nie je zadaná forma osobitná-nadväzujúca OVP. Nemožno odoslať údaje.
 • Poznámka: pôvodný číselník s označením "Druh štúdia" zanikol a namiesto neho vznikol číselník s označením "Forma osobitná-nadväzujúca OVP". OVP znamená "odborné vzdelávanie a prípravu". V jednom číselníku boli aj formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky (§ 23 zákona č. 245/2008 Z. z.) aj nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy. Ak by sa ten názov rozpisoval podľa tohto, tak by bol veľmi dlhý a v praxi by sa aj tak nepoužíval, preto bol skrátený na "Forma osobitná-nadväzujúca OVP".

  Aby však mohla byť správne vyplnená, najskôr je nutné správne vyplniť "Formu organizácie výchovy a vzdelávania":


  Následne môžete vyplniť:


  Alebo hromadne:

  Pozrite prosím aj:
  aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
  Štúdium v zahraničí
  Forma organizácie výchovy a vzdelávania vs druh školy
  Forma osobitná-nadväzujúca OVP vs druh školy


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 37693 krát.37693 / 37693
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle