flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Kde mám zadať druh štúdia/formu osobitnú-nadväzujúcu OVP?

 • Nie je zadaná forma osobitná-nadväzujúca OVP. Nemožno odoslať údaje.
 • Poznámka: pôvodný číselník s označením "Druh štúdia" zanikol a namiesto neho vznikol číselník s označením "Forma osobitná-nadväzujúca OVP". OVP znamená "odborné vzdelávanie a prípravu". V jednom číselníku boli aj formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky (§ 23 zákona č. 245/2008 Z. z.) aj nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy. Ak by sa ten názov rozpisoval podľa tohto, tak by bol veľmi dlhý a v praxi by sa aj tak nepoužíval, preto bol skrátený na "Forma osobitná-nadväzujúca OVP".

  Aby však mohla byť správne vyplnená, najskôr je nutné správne vyplniť "Formu organizácie výchovy a vzdelávania":


  Následne môžete vyplniť:


  Alebo hromadne:

  Pozrite prosím aj:
  aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
  Štúdium v zahraničí


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 26961 krát.26961 / 26961
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle