flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Ako zadať a odoslať prerušenie štúdia?

Pre všeobecné informácie je dobré prečítať si najskôr:
Ako zadať prerušenie/pozastavenie štúdia? Čo ak sa štúdium preruší viac krát?

Do Centrálneho registra sa odosielajú všetci žiaci, aj tí, ktorí majú prerušené štúdium.

Aby sa prerušenie štúdia odoslalo, musí mať zvolený typ prerušenia podľa centrálneho číselníka. Typ prerušenia je možné v Pomocných zoznamoch v sekcii Dôvody prerušenia štúdia, v karte Dôvodu prerušenia:

Naopak, ak treba zabezpečiť, aby sa niektorý typ prerušenia neodoslal, napríklad ak konkrétny žiak je používaný iba na uchovanie kontaktných informácii do času, kým do školy príde, stačí v karte Dôvodu prerušenia odškrtnúť zaškrtávač "Posielať do centrálneho zberu".

Ako správne viesť databázu žiakov?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 8004 krát.8004 / 8004
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle