flag aScAgenda - Prijatie nových žiakov do školy

Môžu sa zadať údaje zapisovaného žiaka aj na školskej www stránke?

Online prihláška - načítať

Áno, prichádzajúci žiaci si môžu množstvo svojich údajov potrebných pre ďalšiu evidenciu v školskom informačnom systéme zapísať sami priamo na www stránke školy v module Prihláška.

Ako celý proces funguje, si môžete prečítať na tejto stránke.

Pri bežnom synchronizovaní údajov medzi programom aScAgenda a školskou EduPage www stránkou sa prevezmú aj všetky novo zadané prihlášky. V programe teda uvidíte zoznamy prihlasovaných uchádzačov:

Ide o všetky záznamy, ktoré boli vytvorené na www stránke. Ak niektorého žiaka chcete naozaj zaradiť do zoznamu prijímačkových žiakov, otvorte jeho záznam a kliknite tlačidlo Načítať:

Po načítaní si viete hneď otvoriť aj kartu novovytvoreného žiaka:

Na karte žiaka sa nachádza aj odkaz na on-line prihlášku, z ktorej sa karta žiaka vytvorila.

Ohľadom administrácie modulu Elektronická prihláška pozrite aj tento návod.

Pozrite prosím aj:
Načítanie prijatých žiakov do aScAgendy


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 22602 krát.22602 / 22602
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle