flag aScAgenda - Karta žiaka

Ako zaevidovať prestup žiaka z triedy do triedy počas šk. roka

Počas školského roka sa niekedy (najmä na začiatku) stane, že žiak chce prestúpiť do inej triedy.

Otvorte kartu daného žiaka a povoľte zmenu údajov:


Kliknite na rolovaciu šípku a vyberte triedu, do ktorej prestupuje:


aScAgenda sa Vás opýta, či chcete zaznamenať pôvodnú triedu a dátum zmeny. Je dobré potvrdiť, že to chcete zaznamenať, aby ste neskôr mohli zistiť, kedy žiak prestúpil.


Zobrazí sa priebeh zmien, ktorý potvrdíte tlačidlom OK. Ak napríklad žiak neprestupuje do inej triedy dnes, ale prestúpil do nej včera, máte možnosť zmeniť dátum na včerajší.


V prípade, že budete kedykoľvek v budúcnosti potrebovať zistiť, kedy žiak prestúpil do inej triedy, stačí kliknúť na hviezdičku - zobrazí sa po povolení zmeny údajov.


Tieto zmeny sa zaevidujú a prejavia aj v archíve žiaka:


Pozrite aj:
Archív a história - prehľad minulých školských rokov
Ako zlúčiť dve triedy do jednej?
Ako najrýchlejšie zmeniť názvy tried v celej škole?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 10996 krát.10996 / 10996
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle