flag aScAgenda - Základné umelecké školy

Dá sa evidovať čestné vyhlásenie žiaka/rodiča o navštevovaní práve našej ZUŠ?

Podľa zákona 325/2012 Z. z. § 7a) ods. 5 ak žiak základnej umeleckej školy, navštevuje viac škôl rovnakého druhu, zákonný zástupca, alebo plnoletá osoba poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole alebo zariadeniu rovnakého druhu na započítanie žiaka do zberu údajov. Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy zriaďovateľovi.

 • čestné vyhlásenie sa dá v ascAgende evidovať v karte žiaka, záložka Štúdium


 • pre hromadné zadávanie (aktivovať/deaktivovať) čestného vyhlásenia využite prosím hromadnú operáciu (Nástroje - Hromadné operácie)


 • v rýchlej tlači môžete využiť rôzne pohľady zoskupení • ak už má škola napríklad zoznam v exceli meno, priezvisko, vyhlásenie nie je potrebné ručné zadávanie údajov (funguje aj 0 a 1, aj áno a nie, aj true/false)
 • formulár čestného vyhlásenia nájdete v tlačových zostavách - Potvrdenia

 • Pozrite aj:
  Import údajov
  Rýchla tlač zoznamov


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 12836 krát.12836 / 12836
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle