flag aScAgenda - Prijatie nových žiakov do školy

Ako dostať žiakov prijatých bez prijímacích skúšok na začiatok výsledkovej listiny?

Žiaci, ktorí spĺňajú dosť kritérií na to, aby boli prijatí bez absolvovania prijímacích skúšok, môžu byť umiestnení v poradí na začiatku, aj keď majú nižší celkový počet bodov, ako tí žiaci, ktorí sa prijímacej skúšky zúčastnili.

Konkrétne napríklad, ak máme dve kritériá výsledky Testovania 9 (SJL a MAT), a ak má žiak z oboch viac než 90 percent, tak je automaticky prijatý. Nezúčastňuje sa písomnej prijímacej skúšky. Má teda z prijímačiek oveľa menej bodov ako ostatní žiaci, ktorí však prijatí automaticky nie sú. Pre nich ale treba zohľadňovať poradie podľa počtu získaných bodov. Lenže ak chceme urobiť jeden rebríček - jedno poradie so všetkými žiakmi, bolo by dobré, aby v ňom boli na začiatku prijatí žiaci (aj automaticky prijatí, aj prijatí podľa umiestnenia v prijímacej skúške). Uprednostníme teda tých automaticky prijatých jednoduchým spôsobom - dáme im akože "extra" body, ktoré ich posunú v rebríčku na začiatok:

Vidíme, že "automaticky prijatí" žiaci sú v zozname na začiatku, i keď majú menej bodov:

Pozrite aj:
Ako spracovať prijímacie skúšky?
Dajú sa pri prijímaní žiakov použiť špeciálne pravidlá?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 6516 krát.6516 / 6516
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle