flag aScAgenda - Prijatie nových žiakov do školy

=Ako oznámiť žiakom a ich rodičom výsledky Testovania 9 (5)?

Jednoducho, aj do žiackej knižky, aj do mobilnej aplikácie.

Ak máte výsledky Testovania 9 (5) zadané (načítané) v programe aScAgenda, dajú sa ľahko bežným synchronizovaním údajov preniesť do Internetovej žiackej knižky. Následne ako administrátor školskej www stránky máte možnosť tieto výsledky zverejniť žiakom - v menu Ovládací panel - Známky a triedna kniha - Testovanie 9 (5) - Rozposlať informácie o výsledkoch:

Zobrazí sa zoznam žiakov s ich výsledkami, a možnosť preniesť tieto výsledky žiakom a ich rodičom. Po stlačení tlačidla "Poslať správu o výsledkoch študentom a rodičom" sa každému pošle správa s vlastnými výsledkami. Ak má žiak či rodič nainštalovanú mobilnú EduPage aplikáciu, správu dostane aj do nej.

Viac o mobilnej aplikácií nájdete na našej stránke.

Pozrite aj:
Ako načítam výsledky Testovania 9 (5) pre našich deviatakov (piatakov)?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 17507 krát.17507 / 17507
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle