flag aScAgenda - Prijatie nových žiakov do školy

Ako previazať výsledky Testovania 9 s vyhodnocovaním prijímacích skúšok?

Ak máte v karte žiaka zadané výsledky z Testovania 9, ktoré chcete použiť pri prijímacích skúškach, nemusíte ich do zoznamu hodnôt z jednotlivých kritérií prepisovať. Dajú sa totiž načítať automaticky, stačí previazať konkrétne kritérium s konkrétnou vlastnosťou žiaka.

Pri editácii kritéria môžete kliknúť na tlačidlo "@", ktoré zobrazí okno výberu:

V uvedenom príklade teda chceme previazať kritérium č. 4 s výsledkami z matematiky z Testovania 9 a kritérium č. 5 s výsledkami zo Slovenského jazyka a literatúry.

Pozrite aj:
Ako spracovať prijímacie skúšky?
Testovanie 5 a Testovanie 9
Ako prenesiem údaje z programu Prijímacie Skúšky (ŠVSMI) do aScAgendy?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 11499 krát.11499 / 11499
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle