flag aScAgenda - Prijatie nových žiakov do školy

Testovanie 5 a Testovanie 9

Evidovať výsledky testovania 5/9 (tzv. Monitoru) sa oplatí nielen základnej, ale aj strednej škole.

V programe aScAgenda sú uchované pre každý testovaný predmet dve hodnoty - percento a percentil. Percento znamená percentuálnu úspešnosť v teste, percentil zase znamená koľko percent rovesníkov sa žiakovi podarilo v teste z daného predmetu predbehnúť.

Základná škola tieto údaje potrebuje oznámiť žiakom a rodičom, stredná škola zase tieto údaje často využíva v procese prijímania nových študentov.

Pre základné školy:
Ako načítať a oznámiť žiakom a ich rodičom výsledky Testovania 5 / Testovania 9?
Ako načítam výsledky Testovania 9 (5) pre našich deviatakov (piatakov)?
=Ako oznámiť žiakom a ich rodičom výsledky Testovania 9 (5)?

Pre stredné školy:
Ako prenesiem údaje z programu Prijímacie Skúšky (ŠVSMI) do aScAgendy?
Ako previazať výsledky Testovania 9 s vyhodnocovaním prijímacích skúšok?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 38313 krát.38313 / 38313
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle