flag aScAgenda - Prijatie nových žiakov do školy

Dajú sa pri prijímaní žiakov použiť špeciálne pravidlá?

aScAgenda umožňuje veľa spôsobov automatického spracovania prijímacích skúšok. Kritériá prijímania žiakov môžu byť rôznorodé, a preto existuje možnosť zadefinovať špeciálne pravidlá.

Tieto pravidlá majú zmysel, ak chcete odlíšiť žiakov, ktorí nesplnili kritériá, od tých, čo kritériá splnili. Nadovšetko však spomedzi žiakov, čo kritériá spĺňajú, môžete vyberať prijatých usporiadaním podľa akéhokoľvek kľúča (hoci aj podľa váženého súčtu).

Ak teda napríklad:


  • chceme automaticky prijať takých žiakov, ktorí majú za účasť na olympiádach 10 bodov,

  • taktiež hneď vezmeme takých, čo mali z testovania 9 aspoň 90 percent aj z matematiky aj zo slovenčiny,

  • ale ak žiak nesplnil tieto "bonusové" kritériá, musí mať z našich prijímaích testov aspoň 100 bodov z matematiky a slovenčiny, pričom hodnotenie slovenčiny sa v posudzovaní zdvojnásobí

Zapíšeme to napríklad takto:

Vysvetlenie:
K1,K2 sú označenia konkrétneho bodovaného kritéria,
olympiády - na označenie kritéria je možné použiť aj jeho jednoslovný názov
alebo, a - je možné používať logické spojky
(K4 >= 90 a K5 >= 90) - rešpektuje sa uzátvorkovanie, výraz znamená, že obe hodnoty 4. a 5. kritéria musia byť aspoň 90

Program pri písaní pravidla okamžite vyhodnocuje jednak syntaktickú správnosť zadaného výrazu, ako aj počet žiakov spĺňajúcich zadaný výpočet. Po vyhodnotení testov teda viete interaktívne prispôsobovať pravidlá želanému počtu prijatých žiakov.

Pozrite aj:
Dá sa v aScAgende nastaviť automatické vyhodnotenie prijímacich skúšok?
Ako vyriešiť zoradenie žiakov s rovnakým skóre?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 9831 krát.9831 / 9831
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle