flag aScAgenda - Základné umelecké školy

Ako zaznačiť kontrahovanie? (teda ak absolvuje žiak dva ročníky počas jedného školského roka)

Program aScAgenda umožňuje evidovať kontrahovanie. Kontrahujúci žiak akoby preskočí ročník, resp. počas jedného školského roka absolvuje dva ročníky. Taktiež dostáva dve vysvedčenia - za prvý polrok akoby bol žiakom nižšieho ročníka a na vysvedčení má vyškrtnutý druhý polrok, a na konci roku dostáva vysvedčenie z vyššieho ročníka, v ktorom má vyškrtnutý prvý polrok.

S kontrahovaním sa bežne stretávame na základných umeleckých školách, konzervatóriách, avšak môže sa vyskytnúť aj v iných školských zariadeniach.

Pre lepšiu predstavu si môžete zobraziť z Výberu stĺpcov stĺpec Ročník:


Ak sa nejedná o ZUŠ nastavte v karte žiaka ročník (aj napriek tomu, že ho máte nastavený v karte triedy):


V záložke Štúdium kliknite Zapnúť kontrahovanie:Vytvorí sa duplikát žiaka s automaticky prideleným vyšším ročníkom (trieda ostáva nezmenená):V záložke Štúdium, u žiaka v nižšom ročníku, sa automaticky ukončí štúdium:


V záložke Štúdium, u žiaka vo vyššom ročníku, sa automaticky do Prerušenia štúdia (nejedná sa o štandardné prerušenie) zaznamená KONTRAHOVANIE:V prípade potreby si viete zobraziť zoznam len kontrahovaných žiakov:

Pozrite aj:
Ako evidovať oddelenia (najmä na konzervatóriách)?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 14499 krát.14499 / 14499
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle