flag aScAgenda - Prijatie nových žiakov do školy

Ako vyexportujem údaje o žiakoch pre účely prihlášky na vysokú školu?

Do prihlášky na vysokú školu je často požadovaný aj prospech počas stredoškolského štúdia, alebo výsledky niektorých častí maturitnej skúšky. Prihláška na vysokú školu sa väčšinou dá vyplniť aj elektronicky, a to či už v akademickom informačnom systéme konkrétnej univerzity, alebo na niektorom centrálnom portáli.

Ak škola používa internetovú žiacku knižku, a študenti majú prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo), môžu sa počas vypisovania prihlášky na vysokú školu po vyzvaní prihlásiť do svojej osobnej stránky v internetovej žiackej knižke na edupage stránke svojej strednej školy, a vlastné údaje si môžu automatizovane preniesť do vysokoškolskej prihlášky. Podobne, ako keby urobili "skopírovať-vložiť" (Ctrl+C a Ctrl+V) v nejakom textovom editore. Avšak s veľkou výhodou v tom, že údaje budú automatizovane načítané do správnych kolóniek prihlášky.

Stredná škola vo výnimočnom prípade môže chcieť vytvoriť a uložiť si XML súbor s údajmi o študentoch. Stačí si v zozname žiakov označiť požadovanú osobu (alebo aj viac študentov naraz pomocou Ctrl). Následne je možné túto voľbu exportu nájsť v menu Súbor - Export - Údaje pre prihlášku VŠ. Vytvorí sa pre každého študenta jeden XML súbor.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 7650 krát.7650 / 7650
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle