flag aScAgenda - Dochádzka žiakov

Ako pripočítať pôvodnú dochádzku pri prestupe žiaka z inej školy na vysvedčenie?

Žiakom, ktorí v priebehu šk. r. prestúpili na vašu školu je možné pripočítať pôvodnú dochádzku pôvodnej školy na vysvedčenie.
Tieto extra (pôvodné) údaje sa používajú iba pri tlači, čiže nie v štatistikách. V programe aScAgenda tieto údaje nenájdete, zobrazia sa len na vysvedčení ako súčet, spolu s hodinami riadne zadanými v aScAgende.

Ako na to?

1. v adresári, kde je databáza (čiže väčšinou na serveri) vytvorte nový podadresár s názvom extra


2. v ňom vytvorte súbor (jeden žiak = jeden súbor) s názvom rodne_cislo_bez_lomitka.xml, napr. 1234561234


3. do tohto súboru skopírujte reťazec textu pod obrázkom (pri kopírovaní nezabudnite zmeniť ilustračné hodnoty osp.:30, neosp.:13):


<data>
  <meno></meno>
  <priezvisko></priezvisko>
  <roky>
    <rok id="2014">
      <dochadzka obdobie="V1" typ="ospravedlnene">+30</dochadzka>
      <dochadzka obdobie="V1" typ="neospravedlnene">+13</dochadzka>
    </rok>
  </roky>
</data>

V praxi

 • žiak Sťahovavý Simon (r.č.:1234561234) má v programe aScAgenda k 1. polroku 10 ospravedlnených a 1 neospravedlnenú hodinu


 • z predchádzajúcej školy si so sebou priniesol 30 osp. a 13 neosp. hodín


 • na vysvedčení/výpise sa zobrazí súčet pôvodných + agendových hodín


 • Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 10406 krát.10406 / 10406
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle