flag aScAgenda - Základné umelecké školy

Ako evidovať predmet Hudobná náuka (HO - skupinové vyučovanie)?

Skupinové vyučovanie napríklad v hudobnom odbore (predmet Hudobná náuka) navštevujú žiaci rôznych tried v jednom ročníku, z tohoto dôvodu je potrebné vytvoriť skupinu.

Cez Nastavenie - Preferencie - Pohľady označte Používať skupiny (zaškrtnutie musí byť čiernou farbou - viď obrázok):


Aktivovaný modul Skupiny nájdete v ľavom menu. Tlačidlom Nová vytvorte skupinu:


Hromadnou operáciou priraďte žiakov do skupiny:


Priraďte predmet (alebo aj viaceré predmety) ku skupine a v karte učiteľa zadefinujte právo na známku z predmetu v triede (skupine) (Hudobná náuka):


Vyberte učiteľa, stlačte tlačidlo Pridať učiteľa nakoniec potvrďte Váš výber tlačidlom OK:

Pozrite aj:
Ako používať skupiny alebo semináre? Čo ak sa viac žiakov z rôznych tried učí spolu konkrétny predmet?
Aké práva môže mať priradené učiteľ?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 4966 krát.4966 / 4966
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle