flag aScAgenda - Prijatie nových žiakov do školy

Automatické zaraďovanie prijatých žiakov do vybraných tried

Pre automatické zaradenie prijatého žiaka do triedy je potrebné najskôr túto triedu v budúcom (novom) školskom roku vytvoriť (ZUŠ triedu nevytvárajú, vychádzajú už z existujúcich tried):

 • v menu Nastavenie – Aktuálny školský rok: … sa prepnite do budúceho školského roku
 • (rok 2014/2015 je len ilustračný)


 • vytvorte triedu/triedy


 • vráťte sa do súčasného šk. roku


 • v karte žiaka záložka Prijímačky zvoľte práve vytvorenú (budúcoročnú) triedu


 • v menu Nástroje – Prechod do ďalšieho šk. roku preveďte prjímačkových žiakov


 • (prechod môžete vykonať aj súčasne s ostatnými žiakmi)


 • pri prepnutí/prechode do budúceho šk. roku sú už žiaci vo svojich triedach na miestach :-)

 • Pozrite aj:
  Nové prostredie spracovania prijímacích skúšok
  Ako zmením žiaka z prijímacieho na žiaka školy?
  Môžu sa zadať údaje zapisovaného žiaka aj na školskej www stránke?


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 14316 krát.14316 / 14316
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle