flag aScAgenda - Výkazy

Dajú sa odoslať údaje priamo do NÚCEM eTest projektu?

Spolupráca v národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (e-testovanie) pokračuje začiatkom nového školského roku e-testovaním žiakov 5. ročníka z vyučovacieho jazyka a matematiky. Zároveň pre učiteľov umožňuje využívanie systému E-test ako aj databázy úloh a testov vytvorenej v projekte.

Pri odosielaní sa použijú nasledujúce údaje školských informačných systémov:

• o škole: IČO, kód školy pridelený NÚCEM, názov školy, adresa školy,
• o žiakoch: meno, priezvisko, rodné číslo (musí spĺňať aspoň nasledovné podmienky: ma dĺžku 9 alebo 10 číslic, hodnota druhého dvojčísla (reprezentuje mesiac) musí byť z intervalu 1-12 alebo 51- 62, hodnota tretieho dvojčísla (reprezentuje deň) nesmie byt' väčšie ako 31), názov triedy, ročník, pohlavie, sociálne znevýhodnenie, individuálny študijný plán, druh postihnutia, stupeň postihnutia (obmedzenia),
• o pedagogických zamestnancoch: meno, priezvisko, rodné číslo (platia tie isté podmienky ako u žiaka), pohlavie, kategória zamestnanca.

Údaje odosielate cez menu Hlavný - Odoslať štatistiky:


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 19984 krát.19984 / 19984
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle