flag aScAgenda - Tlač

Ako vytlačiť tlačové zostavy podľa vlastného preusporiadania v zozname?

Využívaním tejto možnosti už nikdy viac nebudete odkázaný na ručné usporiadavanie vytlačených formulárov (Rozhodnutia, Vysvedčenia, ...).

Zaškrtnutím možnosti Usporiadanie podľa pohľadu sa zvolené položky v zozname tlačia v takom poradí, v akom ich vidíte v zozname Agendy.

Napríklad, ak tlačíme rozhodnutia o prijatí na našu školu a chceme mať tieto rozhodnutia vytlačené podľa abecedy žiakov, odpadáva už spomenuté pracné abecedné triedenie. To všetko za predpokladu, že ste v aScAgende zoznam žiakov abecedne usporiadali.

Táto nová funkcia sa dá samozrejme využiť ako vo formulárových tak aj v tabuľkových zostavách.
Napríklad, abecedne zoradená a vytlačená tabuľková zostava usporiadaná podľa mena:

Usporiadanie podľa pohľadu sa vzťahuje na všetky tlačové zostavy (formulárové, tabuľkové) s výnimkou preddefinovaných - zoskupených zostáv (pri týchto sa táto možnosť Usporiadanie podľa pohľadu nezobrazuje).

Pozrite aj:
Ako si môžem vytlačiť tlačovú zostavu pre vybraných žiakov?
Rýchla tlač zoznamov


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 10914 krát.10914 / 10914
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle