flag aScAgenda - Maturita

Dá sa ovplyvniť, či sa má zohľadňovať novší alebo lepší výsledok opravnej maturitnej skúšky?

Áno. V menu Nastavenie - Preferencie - záložka Maturita - časť "Hodnotenie opravnej maturitnej skúšky", je možnosť zvoliť, ktoré hodnotenie sa má zohľadňovať pri tlači vysvedčenia, protokolu, či pri samotnom výpočte úspešnosti.

Totiž študent, ktorý napríklad pri maturite v riadnom termíne dosiahol zo slovenského jazyka a literatúry 28% z písomnej formy externej časti, a z ústnej hodnotenie dostatočný (štvorka), je neúspešný. Rozhodol sa teda opravovať písomnú aj ústnu formu. Avšak z písomnej dosiahol iba 20% (horší výsledok ako v riadnom termíne) a z ústnej časti sa zlepšil - dosiahol hodnotenie dobrý (trojka).

1. možnosť je brať posledné dosiahnuté hodnotenie. Maturant je teda v uvedenom príklade neúspešný s hodnotením 20%+dobrý.

2. možnosť je brať vždy lepšie hodnotenie. Maturant v uvedenom príklade je úspešný s hodnotením 28%+dobrý.

Odporúčanie ministerstva školstva je vždy brať posledný výsledok, posledné hodnotenie, teda prvú možnosť. Tá je aj štandardne predvolená v aScAgende.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 7809 krát.7809 / 7809
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle