flag aScAgenda - Výkazy

Dajú sa údaje o kvalifikovanosti odoslať na azk.iedu.sk?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s Programom štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012-2014 uskutoční v materských školách, základných školách, základných umeleckých školách, jazykových školách, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, strediskách odbornej praxe, pracoviskách praktického vyučovania, školských hospodárstvach, odborných učilištiach, praktických školách a vo všetkých špeciálnych školách v termíne od 1. do 31. marca 2014 štatistický zber údajov "Škol (MŠVVŠ SR) 5-95 Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania podľa stavu k 31. 01. 2014".

Tak ako každý zber, aj zber kvalifikovanosti je možné odoslať bezplatne z aScAgendy.

Ako čo najrýchlešie údaje odoslať?

Cez menu Hlavný - Odoslať štatistiky zvolíme Zisťovanie kvalifikovanosti pedag. zamestnancov a odbornosti vyučovania - Pripraviť údaje na odoslanie:

Program aScAgenda nám automaticky pripravi tabuľku údajov, ktoré sa budú odosielať:

1. Údaje o škole
2. Údaje o zamestnancoch

1. údaje o škole si viete rýchlo skontrolovať a doplniť stlačením Zmeniť všeobecné údaje školy:

2. údaje o zamestnancoch sa zbierajú len pre pedagogických zamestnancov. Pri vypĺňaní údajov je dôležité všímať si tieto 3 grafy.
1. Horizontálny graf nám hovorí o naplnení údajov zamestnancov v jednotlivých stĺpcoch.
2. Vertikálny graf zobrazuje počet údajov zadaných pre konkrétneho učiteľa.
3. Tretí, celkový graf v spodnej časti tabuľky ukazuje na percento údajov, ktoré sa za tento zber z Vašej školy odošlú.

Pre školy, ktoré majú viac zložiek, postupujte nasledovne. Vytvorte si cez Pomocné zoznamy - Školy jednotlivé zložky a nezabudnite zadať KODSKO:

Takúto zložku viete priradiť učiteľovi v jeho karte.

Návod ako vyplniť jednotlivé stĺpce a bunky nájdete tu: Ako odoslať údaje o zamestnancoch a žiakoch do centrálneho registra? , kedže ide o rovnaké vypĺňanie ako do RISu. POZNÁMKA - stĺpec Kariérová pozícia sa vypĺňa cez kartu učiteľ - Kvalifikovanosť B1, pretože jeden učiteľ môže mať aj 4 pozície:

Ak ste údaje doplnili a chcete zber odoslať, stlačte OK, odoslať údaje. Samozrejme je potrebné zadať heslo pre prístup na https://azk.iedu.sk.

Po zadaní správneho hesla systém odošle údaje a pripraví záverečnú tabuľku:

V tabuľke vidíte počet a mená odoslaných učiteľov (Ak ste zber odoslali viac krát, môže sa stať, že niektorí učitelia tam budú navyše - napr. zabudli ste im zaškrtnúť materskú dovolenku. Tých viete jedným potvrdením zo zberu odstrániť).

V aScAgende máte údaje vyplnené a odoslané, zostáva Vám už len tieto údaje skontrolovať a potvrdiť na stránke https://azk.iedu.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať metodickú pomoc: kvalifikovanost@minedu.sk.

Pozrite aj:
aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
Ako a na čo slúžia hromadné operácie?
Rezortný informačný systém (RIS)


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 21511 krát.21511 / 21511
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle