flag aScAgenda - Výkazy

Dajú sa údaje o kvalifikovanosti odoslať na azk.iedu.sk?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s Programom štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012-2014 uskutoční v materských školách, základných školách, základných umeleckých školách, jazykových školách, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, strediskách odbornej praxe, pracoviskách praktického vyučovania, školských hospodárstvach, odborných učilištiach, praktických školách a vo všetkých špeciálnych školách v termíne od 1. do 31. marca 2014 štatistický zber údajov "Škol (MŠVVŠ SR) 5-95 Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania podľa stavu k 31. 01. 2014".

Tak ako každý zber, aj zber kvalifikovanosti je možné odoslať bezplatne z aScAgendy.

Ako čo najrýchlešie údaje odoslať?

Cez menu Hlavný - Odoslať štatistiky zvolíme Zisťovanie kvalifikovanosti pedag. zamestnancov a odbornosti vyučovania - Pripraviť údaje na odoslanie:

Program aScAgenda nám automaticky pripravi tabuľku údajov, ktoré sa budú odosielať:

1. Údaje o škole
2. Údaje o zamestnancoch

1. údaje o škole si viete rýchlo skontrolovať a doplniť stlačením Zmeniť všeobecné údaje školy:

2. údaje o zamestnancoch sa zbierajú len pre pedagogických zamestnancov. Pri vypĺňaní údajov je dôležité všímať si tieto 3 grafy.
1. Horizontálny graf nám hovorí o naplnení údajov zamestnancov v jednotlivých stĺpcoch.
2. Vertikálny graf zobrazuje počet údajov zadaných pre konkrétneho učiteľa.
3. Tretí, celkový graf v spodnej časti tabuľky ukazuje na percento údajov, ktoré sa za tento zber z Vašej školy odošlú.

Pre školy, ktoré majú viac zložiek, postupujte nasledovne. Vytvorte si cez Pomocné zoznamy - Školy jednotlivé zložky a nezabudnite zadať KODSKO:

Takúto zložku viete priradiť učiteľovi v jeho karte.

Návod ako vyplniť jednotlivé stĺpce a bunky nájdete tu: Ako odoslať údaje o zamestnancoch a žiakoch do centrálneho registra? , kedže ide o rovnaké vypĺňanie ako do RISu. POZNÁMKA - stĺpec Kariérová pozícia sa vypĺňa cez kartu učiteľ - Kvalifikovanosť B1, pretože jeden učiteľ môže mať aj 4 pozície:

Ak ste údaje doplnili a chcete zber odoslať, stlačte OK, odoslať údaje. Samozrejme je potrebné zadať heslo pre prístup na https://azk.iedu.sk.

Po zadaní správneho hesla systém odošle údaje a pripraví záverečnú tabuľku:

V tabuľke vidíte počet a mená odoslaných učiteľov (Ak ste zber odoslali viac krát, môže sa stať, že niektorí učitelia tam budú navyše - napr. zabudli ste im zaškrtnúť materskú dovolenku. Tých viete jedným potvrdením zo zberu odstrániť).

V aScAgende máte údaje vyplnené a odoslané, zostáva Vám už len tieto údaje skontrolovať a potvrdiť na stránke https://azk.iedu.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať metodickú pomoc: kvalifikovanost@minedu.sk.

Pozrite aj:
aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
Ako a na čo slúžia hromadné operácie?
Rezortný informačný systém (RIS) - Centrálny zber 2018/2019


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 16671 krát.16671 / 16671
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle