flag aScAgenda - Výkazy

Rozsah odosielaných údajov

Program aScAgenda vždy pri akomkoľvek odosielaní údajov zobrazí administrátorovi programu všetky momentálne odosielané dáta. Pre čo najlepší prehľad sa zobrazí nadovšetko aj kumulovaná štatistika, počty žiakov, tried, a pod. Napríklad pri prihlasovaní školy do projektu Kultúrnych poukazov sa zobrazí nielen zoznam žiakov, učiteľov a tried, ale aj počty za školu a jednotlivé triedy.

Program aScAgenda nikdy neodosiela údaje žiadnej tretej strane. Prenos údajov prebieha vždy len priamo odberateľovi - na server inštitúcie, ktorá údaje zbiera a to na základe zmluvy s odberateľom alebo ako zber nadriadenému orgánu. K údajom sa nedostanú ani pracovníci firmy aSc.

Pri každom pripravovanom zbere sa snažíme v spolupráci so zadávateľom (s inštitúciou, ktorá údaje zbiera) minimalizovať rozsah údajov. Robíme to z viacerých dôvodov:


  • Čím menej údajov sa zbiera, tým menej treba mať v programe zadaných (a tým menej treba prípadne dopisovať, ak neboli zadané). Ušetrená práca pre školu.

  • Čím menej údajov sa zbiera, tým menej ich treba školou kontrolovať, a o to menej nepresností sa môže vyskytnúť.

  • Čím menej údajov sa zbiera, tým menej práce je pre autorov programu aScAgenda na prípravu konkrétneho zberu.

Zodpovednosť za uskutočnenie elektronického prenosu údajov má vždy len používateľ programu. Program aScAgenda sám od seba nikdy odosielanie údajov neuskutoční. Používateľ je akurát v čase centrálneho zberu upozornený, že sa mu odporúča vykonať plánovaný zber, a sám sa musí rozhodnúť, či a kedy a aké údaje odošle. Ak ide o zber citlivejších údajov, mal by konať iba na základe pokynu nadriadeného orgánu.

Poznámka: Centrálnych zberov, ktoré sa dajú realizovať prostredníctvom aScAgendy je (a bolo) veľké množstvo, všetky boli realizované zo strany firmy aSc bezodplatne. Nikdy sme za žiaden zber nedostali od štátu ani žiadnej údaje zbierajúcej inštitúcie ani cent, robíme to iba pre zjednodušenie pohodlia plnenia povinností školou. Naša vízia je čo najviac odbremeniť zamestnancov školy od akejkoľvek byrokracie.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 10216 krát.10216 / 10216
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle