flag aScAgenda - Základné umelecké školy

Ako evidovať žiaka, ktorý je evidovaný vo viacerých triedach na viacerých (elokovaných) pracoviskách?

V karte žiaka – záložka Iné vytvorte pracoviská, napr.:

Tlačidlom Zmeniť špecifikujte výskyt:
(Annamária 4.A - karta žiaka)


(Annamária 5.B - karta žiaka)


(Annamária 4.A, 5.B - je jedno, pre ktorú triedu)


Do editovaných položiek (elokovaných pracovísk) zadajte obsah:


V zozname žiakov cez tlačidlo Výber stĺpcov vyberte vytvorené položky. Následne získate prehľad o žiakovi a jeho (napríklad) elokovanom pracovisku:

Poznámka:
Túto funkcionalitu môžete používať aj v iných súvislostiach (nie len pri elokovaných pracoviskách).

Pozrite aj:
Ako vložiť žiaka do viacerých tried?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 9144 krát.9144 / 9144
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle