flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Zadávanie známok na vysvedčení

Známky na vysvedčenie môžete zadávať niekoľkými spôsobmi:


  1. spôsob je aScAgenda. Pozrite si kompletný návod: Vysvedčenia - zadanie známok, tlač vysvedčení, klasifikačné podklady
    Ako a kde sa zadávajú v programe aSc Agenda žiakom známky na vysvedčení?

  2. spôsob je internetová žiacka knižka: Viac informácií.

  3. spôsob je stiahnutím si aplikácie Edupage z internetového obchodu google play a app store. Táto aplikácia je voľne dostupná a zadarmo. Stačí si ju stiahnuť do svojho smartfónu alebo tabletu: Viac informácií.


Pozrite aj:
Vysvedčenia - zadanie známok, tlač vysvedčení, klasifikačné podklady


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 11475 krát.11475 / 11475
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle