flag aScAgenda - Výkazy - RIS

Rezortný informačný systém (RIS)

Poskytovanie údajov do rezortného informačného systému (RIS), odosiela škola, škôlka v pravidelných mesačných intervaloch od septembra 2018.
Zber údajov v aScAgende je závislý od pokynov rezortného informačného systému. Nemôžeme teda žiaľ zasahovať do načasovania tohto zberu, ani do obsahu a rozsahu zbieraných dát a používaných číselníkov. V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať metodickú pomoc: 0800 138 033 alebo získate potrebné informácie na stránke RIS portálu.

V prípade, že Vaša škola obdržala e-mail od realizátora zberu so žiadosťou o doplnenie chýbajúcich atribútov, môžete tak urobiť priamo v programe aScAgenda.

Každá škola dostala alebo by mala dostať Prihlasovacie meno a heslo pre odosielanie údajov do RIS. Chceme školy upozorniť na to, že PRIHLASOVACIE MENO = EDUID..... ide teda o jedno a to isté číslo.

Pripravili sme pre vás návod ako zadať všetky potrebné údaje do agendy.

ZAČÍNAME

1. Ako prvé je potrebné nainštalovať si ascAgendu zo stránky www.ascagenda.com
na stránke je veľké modré tlačidlo PREVZIAŤ TERAZ. Samozrejme, že agendu takto inštalujú iba školy, škôlky, ktoré ju nikdy nepoužívali, nemajú ju nainštalovánu vo svojich počítačoch.

2. Po nainštalovaní sa program aScAgenda otvorí. Ako prvé si škola zadefinuje akým typom školy je.

3. Ďalej musí škola kliknúť buď na tlačidlo Pracovať s programom alebo Registrovať program.
Pracovať s programom kliknú všetci, ktorí NEMAJÚ program ZAKÚPENÝ, takže ho budu používať bezplatne. Tí, ktorí si program objednali a zaplatili zaň, kliknú na registrovať program a vyžiadajú si registračné číslo.

4. Pre správne odoslanie údajov je potrebné mať vyplnené údaje o škole. Cez menu Nastavenie - Všeobecné údaje školy si vyplnia všetko potrebné, ale zvlášť jednu najdôležitejšiu vec a tou je EDUID. Toto číslo škola obdržala z ministerstva a začína 1000... Prosíme aby sa školy neobracali na agendu s tým, aby sme im poslali EDUID. V tejto veci je potrebné volať 0800 138 033.

5. Ak je škola spojená (ZŠ s MŠ, GYM. a SOŠ,), teda ma aj elokované pracoviská, tak si musí vytvoriť v menu Pomocné zoznamy - Školy, toľko organizačných zložiek koľko potrebuje. Tu je opäť potrebné zadať všetky údaje o škole + EDUID pre každú zložku, ktorej toto EDUID bolo pridelené.

druhá org. zložka

výsledok

6. V menu Pomocné zoznamy - Odbory a zamerania ešte ostaneme, pretože ďalšou položkou, ktorá sa odosiela sú odbory. Tie sa nainštalujú automaticky pri prvej inštalácii. Ale je potrebné pozrieť či tam naozaj sú. Ak tam nie je vytvorený žiaden odbor, vytvoríte ich kliknutím na tlačidlo Nový a následne na prvé políčko a vyberiete si zo zoznamu odborov taký, aký potrebujete.

7. Pokračujeme vytvorením Tried. Triedy vytvára každá škola, aj Materská škola.
Označené položky na obrázku sú povinné. Prosíme, hlavne Materské školy, aby do kolonky Ročník nedávali hodnoty ako rok narodenia detí 2009, 2010, 2011 atď. Pod ročníkom rozumejte 1., 2., .... . Ak MŠ namieta, že ona triedy nemá, tak pre odoslanie údajov je potrebné ich vytvoriť a nepolemizovať o tom. Takto to nariadilo ministerstvo.

8. V ďalšom kroku vytvoríme Učiteľov a Zamestnancov. Učiteľa, zamestnanca vytvoríte kliknutím na menu Učitelia- zamestnanci - Nový. Otvorí sa karta zamestnanca. Škola už len vyplní údaje vo všetkých záložkách, tak ako vidíte na obrázku. Určite ale nie je potrebné vyplniť každú bunku pretože sa vám to nepodarí

9. Tak ako sme vytvorili zamestnancov, je potrebné vytvoriť aj žiakov. V menu Zoznamy - Nový sa otvorí karta žiaka. Opäť vyplníte všetky potrebné údaje.

Toto sú všetky potrebné údaje, ktoré pre odoslanie musíte mať vytvorené a zadané. Kedže spojené školy vytvárajú elokované pracoviská, musia zadeliť žiakov a učiteľov do tej oraganizačnej zložky, do ktorej patria.

Ako hromadne prideliť žiakom odbor štúdia a školu? Označíte si buď triedy alebo žiakov (CTRL a klikáte na žiakov alebo triedy). Potom cez menu Nástroje - Hromadné operácie - Univerzálne zmeny prideľujete:

A. ŽIAKOM - Odbor štúdia

B ŽIAKOM - ŠKOLU - org. zložku do ktorej patria

C UČITEĽOM - ŠKOLU - org. zložku v ktorej učia

Ak je všetko zadefinované, prichádza samotné odosielanie údajov. Predtým ich ale skontrolujete v tabuľke RIS... pozrite aj tu: Ako odoslať údaje o zamestnancoch a žiakoch do centrálneho registra?

Pozrite aj:
aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 51401 krát.51401 / 51401
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle