flag aScAgenda - Maturita - písomná forma

Maturita 20../20.., prihlásenie žiakov na opravný termín.

Maturita 2015/2016 je oproti minulým rokom iná, pretože sa na nej zúčastňujú študenti, ktorí neurobili časť PFIČ alebo PFEČ v riadnom termíne, ani v opravnom. Preto ich musíme preniesť do aktuálneho školského roka, aby sme ich vedeli prihlásiť na písomné maturity. Prevádzať budeme iba konkrétnych žiakov po jednom.

Cez menu Nástroje – Prechod do ďalšieho školského roku... – Previesť žiakov z roku 2015/2016 do roku 2016/2017.

Otvorí sa tabuľka Prechod. Všetky zaškrtávatka odškrtnete. Jedine triedu, do ktorej chodil označíte. Dole zo zoznamu prevádzaných si vyberte žiaka. Označte ho a kliknite na tlačidlo Preveď: meno žiaka. Takto sa žiak prenesie do aktuálneho školského roku. Môže sa stať, že v zozname prevádzaných študentov nebude nikto. Je to preto, lebo študenti už ukončili štúdium a majú vo svojích kartách zadaný dátum ukončenia štúdia. Tento dátum im vymažte.Ak ho nemajú zadaní, tak to neriešte.

Žiaka v aktuálnom školskom roku budete viesť ako Externého študenta Kto je externý žiak školy? . Nájdete ho v zozname všetkých študentov, BEZ TRIEDY.
Rozkliknete kartu žiaka a v záložke Maturita nastavíte aktuálny rok maturity. Nie ten v ktorom maturoval. Kliknete na opravné maturitné skúšky. Tu zadáte predmety a zaškrtnete z ktorej časti ide študent opravnú maturitnú skúšky robiť.

pozrite aj:
Nahlasovanie zoznamu študentov a predmetov na CVTI SR - ŠVS BB - október 2022
Ako pripravíte písomnú časť maturitnej skúšky?
Opakovaná maturitná skúška


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 12215 krát.12215 / 12215
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle