flag aScAgenda - Žiacka knižka cez Internet

Prečo preniesť kompetenciu zadávania priebežných známok na IŽK?

Spoľahlivosti synchronizácie sme venovali veľký priestor, takýto úkon žiaľ predstavuje vždy riziko. Strata známok, hocijako zriedkavá je nepríjemná, stráca sa práca učiteľov, ako aj ich dôvera v systém. Tu je niekoľko dôvodov, prečo sme sa rozhodli vo vývoji synchronizácie posunúť o krok vpred.

Prvá skupina dôvodov - vyššia spoľahlivosť

1. Potlačenie častých problémov škôl v oblasti synchronizácie známok.

2. Všetky zmeny, ktoré sme vyvíjali, bolo potrebné upravovať dva krát. Tento spôsob realizácie bol z časového hľadiska veľmi neefektívny. Ušetrený čas tak môžeme využiť na vylepšenia v iných oblastiach.

3. Dva rôzne systémy zadávania známok znamenali dvakrát viac možných chýb, ich opravovanie a podpora. Opäť vieme ušetrený čas využiť na iné vylepšenia.

4. Zálohovanie. Známky na IŽK pravidelne zálohujeme. Zo skúsenosti vieme, že strata databázy (pokazený disk, krádež, …) bola prirodzene výsledkom aj straty všetkých známok. Toto je v prípade priebežne zadávaných známok na IŽK neakceptovateľné.

Druhá skupina dôvodov - lepšia funkcionalita

1. Známku alebo dochádzku zadanú na IŽK vidí rodič okamžite, nie je potrebná synchronizácia. Pri zadávaní v aScAgende videl učiteľ často iné známky ako rodič.

2. Učitelia majú väčší komfort zadávania známok, či je to v škole, alebo mimo nej. Učitelia už nie sú viac viazaní na jeden počítač ako sme toho boli, v mnohých prípadoch, svedkami. Nie je dobré deliť učiteľov podľa spôsobu zadávania známok, aj pre Vás ako administrátora. Odpadá nutnosť riešenia problémov za každý systém zvlášť. Napr. riešiť, prečo známku nevidí keď ju včera zadal a podobne. Zadal ju naozaj? Kde ju zadal? Je chyba v programe? Skúsime ešte raz synchronizovať?

3. Prístup na internet je v dnešnej dobe samozrejmosťou, program aScAgenda sa môže javiť v tomto prípade ako limitujúci. Navyše predpokladáme, že v krátkom čase bude väčšina učiteľov použivať prenosné zariadenia ako tablety alebo mobily.

4. Vytvárame nové možnosti, ako napríklad „podpisovanie známok rodičmi“ alebo „ospravedlnenky“, ktoré by nefungovali veľmi dobre, ak by bolo nutné synchronizovať údaje.

5. Dokončili sme aScTriednu Knihu prepojenú s aScRozvrhmi, synchronizácia by nefungovala, ak by bola informácia iba v aScAgende. Učitelia, ktorí zadávajú známky v agende by sa pravdepodobne aj tak museli prihlásiť na www stránku školy kvôli iným funkciám.

Upozornenie:
Známky zadané za 1. (2.) polrok sú známkami priebežnými. Každé uloženie známky nesie informáciu (dátum) kedy bola zadaná.

Pozrite aj:
Nevidím minuloročné známky zadané na EduPage v ascAgende


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 11288 krát.11288 / 11288
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle