flag aScAgenda - Tlač

Ako vytvoriť PDF dokumenty pomocou aScAgendy?

V prípade elektronickej komunikácie školy s rodičmi, úradmi, atď. sme rozšírili možnosť klasickej tlače aj o možnosť virtuálnej tlače do PDF formátu.

Postup sa ničím nelíši od klasickej tlače, v Ukážke tlače namiesto tlačidla Tlačiť zvoľte PDF Export:

Prečo využiť export do PDF?

- odpadá zdĺhavé skenovanie dokumentov.
- šetrenie papiera
- jednoduchý export do e-mailu (ako príloha)

Export do PDF sa môže hodiť aj pre tlač vysvedčení. Podľa údajov zadaných v programe aScAgenda môžete triednemu učiteľovi vytvoriť a poslať jeden PDF súbor so všetkými vysvedčeniami celej triedy, ktoré prekontroluje pred samotnou tlačou. Istotne to pomôže odhaliť prípadné nezrovnalosti (známky, dochádzka, údaje), a ušetríte tým vzácny vodoznakový papier.

Pozrite aj:
Ako si môžem vytlačiť práve to, čo vidím na obrazovke?
Export zoznamov/tabuliek pomocou rýchlej tlače
Ako vytvoriť PDF archivovaného dokumentu?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 20977 krát.20977 / 20977
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle