flag aScAgenda - Karta žiaka

Ako nastaviť študentovi zoznam predmetov podľa učebného plánu?

V školách s menším počtom žiakov v jednom odbore sa stáva, že pri vytvorení triedy musíme spojiť viacero odborov. Očakávame, že pri vytvorení učebných plánov za každý odbor zvlášť, budeme môcť žiakom prideliť známky iba za predmety, ktoré skutočne navštevujú.

Trieda II.D sa delí na odbor stolár, inštalatér. Ako evidovať odbory so zameraním?

Pre každý odbor sme si vytvorili nový učebný plán. Ako vytvorím nový vzdelávací plán alebo učebný plán?


Existujú dva spôsoby ako učebný plán nastaviť. Prvý individuálny je priamo v karte žiaka záložka Známky. V karte žiaka sa automaticky objaví učebný plán podľa plánu triedy. Rozkliknutím učebného plánu sa nám zobrazia všetky dostupné plány.

Druhý cez hromadné operácie. Označte si žiakov. Ak ste stredná škola tak funkciu nájdete cez Nástroje - Hromadné operácie - Maturita - Nastav učebný plán pre študentov. Ak ste základná škola potom Nástroje - Hromadné operácie - Žiaci - Nastav učebný plán pre žiakov.

Po nastavení učebných plánov inštalatér a stolár v triede II. D môžeme priradiť zoznam predmetov. Využijeme opäť hromadnú funkciu Nástroje - Hromadné operácie - Triedy - Nastaviť žiakom v triede zoznam predmetov podľa ich učebného plánu. Všimnite si, že modrou farbou je zobrazený odbor, ktorý žiak triedy navštevuje.

Pridelením učebného plánu sa vyučujúcemu zjednoduší práca pri zadávaní známok, kedže systém sám rozlíši, že daný predmet študent nemá vo svojom odbore. Ak si vyučujúci praje vidieť len konkrétny odbor, klikne na všetky odbory a zobrazí sa mu výber odborov, ktorý sa v triede vyskytuje.

Ako a na čo slúžia hromadné operácie?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 12475 krát.12475 / 12475
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle