flag aScAgenda - Prijatie nových žiakov do školy

Ako zmením žiaka z prijímacieho na žiaka školy?

Žiakov, ktorých ste prijali sa v aScAgende zobrazujú zeleným pluskom.

V novom školskom roku je potrebné žiakom prideliť triedu a odznačiť zelené plus. Označte si žiakov. Cez Nástroje/Hromadné operácie/Žiaci/Priraď celkový stav prijímacích skúšok žiakom sa v záložke Stav automaticky zobrazí prázdne políčko. Stačí potvrdiť Priraď celkový stav prijímacíh skúšok žiakom a označeným žiakom zmizne v databáze zelené plus.

Pozrite aj:
Ako priradím žiaka do triedy?
Priamy zápis prijatých žiakov


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 7715 krát.7715 / 7715
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle