flag aScAgenda - Prijatie nových žiakov do školy

Nové prostredie spracovania prijímacích skúšok

- vytvorte si prijímacie konanie pre aktuálny školský rok:


- termíny vytvorené v karte Prijímacie skúšky sa automaticky priradia do číselníka (Prijímacie konanie 2013/2014 - 13. 05. 2013, atď. )
- "oddátumované" prijímacie konania sú prázdne, bez študentov


- v základnom prehľade nastavte (Zúčastňuje sa):


- dátum prijímačiek žiaka zadefínujete kliknutím na žiaka v stĺpci Termín:


- po zadaní dátumu sa zobrazia študenti zvolenej položky:


- ak si želáte manuálne zmeniť vygenerovaný kód žiaka kliknite prosím prvým tlačidlom myšky na už pridelený kód žiaka:


- v novom menu Zoznamy viete vytvárať rôzne výstupy rôznych kritérií. Napríklad, ak potrebujeme vytvoriť zoznam už prijatých žiakov podľa termínov zvolíme:


- rýchla tlač (Ctrl + T) a vytváranie exportov je samozrejmá

Pozrite aj:
Postup prijímania žiakov do školy.
Priamy zápis prijatých žiakov
Ako spracovať prijímacie skúšky?
Ako evidovať číslo spisu (najmä pre tlač dokumentácie prijímacích skúšok)?
Rýchla tlač zoznamov
Môžu sa zadať údaje zapisovaného žiaka aj na školskej www stránke?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 13412 krát.13412 / 13412
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle