flag aScAgenda - Prvé kroky

Ako zadať údaje o prevádzke?

V menu Nastavenie – Všeobecné údaje školy – Prevádzkové údaje , zadáte údaje o prevádzke. Ide o základne údaje, ktoré škola pozná. Modul zahŕňa tieto položky: Typ prevádzky, Týždenný pracovný čas, Dátum vzniku školy, Dátum poslednej zmeny akejkoľvek vlastnosti prevádzky.

Typ prevádzky: Táto hodnota ponúka na výber tri možnosti. Jednozmenná, Dvojzmenná, Nepretržitá. Tieto hodnoty znamenajú v akom režime prebieha vyučovanie. Či je to doobednajšie, alebo aj poobedeňajšie, alebo je starostlivosť o deti nepretržitá -(z obdobia socializmu si tento model väčšina pamätá, pre veľký počet detí sa museli rozdeliť na ranných a poobednajších :)). Každé školské zariadenie vie presne akým typom prevádzky je.

Týždenný pracovný čas: Ide o pracovný čas podľa Zákonníka práce, ktorý sa može zadať v hodinách a minútach. Škola tento údaj pozná, napr.: "tridsaťosem celých trištvrte hodíny = 38 a ¾ = 38,75 hod.. " Táto hodnota sa môže v závislosti na type prevádzky meniť. Číselne hodnoty na obrázku sú ilustračné.

Dátum vzniku školy: V tejto položke zadá škola dátum, kedy bola daná do užívania.

Dátum poslednej zmeny akejkoľvek vlastnosti prevádzky: Ide o dátum akejkoľvek zmeny, ktorá sa týka celej prevádzky, napr.: škola sa zmení z jednozmennej na dvojzmennú, zmení sa IČO, dôjde k zmene názvu školy, dôjde k zlúčeniu dvoch škol..., tieto všetky zmeny sa označia dátumom v tejto položke.

Pozrite aj:
Všeobecné údaje
Ako ďalej, stiahol som si program aSc Agenda ako postupovať potom?
Ako odoslať údaje o zamestnancoch a žiakoch do centrálneho registra?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 22055 krát.22055 / 22055
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle