flag aScAgenda - Maturita

Ako pripravíte ústnu časť maturitnej skúšky?

Administrácia ústnej časti maturitnej skúšky nie je jednoducha. aScAgenda sa snaží uľahčiť prácu v rámci celých maturít.

Kedže ústne maturity su zložitejšie ako písomné budeme sa snažiť v tejto pomoci postupovať podľa jednotlivých krokov.

1. V prvom rade je potrebné zadefinovať v menu Škola - Predmety, ktoré predmety sú maturitné. Pozrite: Ako priradiť maturitné predmety?
2. V druhom kroku je potrebné označiť maturantov a nastaviť im správny rok maturity.
Ako nastaviť rok maturity žiakom sa dočítate tu: Ako priradiť hromadnou operáciou rok maturity maturujúcim žiakom?
3. V treťom kroku pridelíte maturitné predmety žiakom. Prideliť ich možete priamo v karte žiaka v zálozke Maturita, alebo cez menu Nástroje - Hromadné operácie - Maturita - Nastav žiakom maturitný predmet a úroveň. Pre nastavenie predmetov hromadne, pozrite tu: Ako priradiť maturitný predmet naraz viacerým žiakom?
4. Vo štvrtom kroku vygenerujete študentom čísla protokolov. Ako a kde ich môžete vygenerovať sa dozviete tu: Kde mám vygenerovať čísla protokolov?

Tieto úvodné nastavenia v bode 1. - 4. sú rovnaké aj pre písomné maturity.

a. V ďalšom kroku vytvoríte maturitné komisie, ktoré pridelíte žiakom. Viac sa dočítate tu: Ako vytvoriť a prideliť maturitné komisie?

b. Nezabudnite zadať Predsedu školskej maturitnej komisie. Kde ho zadáte najdete tu: Kde zadať predsedu školskej maturitnej komisie?

c. Potom nasledujú úkony pre generovanie maturitného rozpisu. V dostatočnom predstihu pred začiatkom samotného maturitného týždňa, treba vytvoriť rozpis, kto, kedy maturuje.
V tejto pomoci sa okrem vytvorenia rozpisu, prostredníctvom ďalších odkazov, dočítate o správnom nastavení generátora: Ako vytvoriť maturitný rozpis?
V prípad, že sa na škole maturuje v dvoch termínoch nastavte správne generátor maturitného rozpisu a pridelte žiakom termín v ktorom maturitu absolvujú.Viac tu: Ako nastaviť generátor ak sa na škole maturuje v dvoch termínoch?

d. Čo všetko si môžete na ústnu maturitu vytlačiť najdete tu: Čo všetko môžem vytlačiť po vygenerovaní maturitného rozpisu?

e. Keďže je potrebné zaznamenať a zadať všetky údaje o priebehu skúšky prečítajte si, kde sa údaje zapisujú Ako a kde sa dá zadať číslo témy a hodnotenia skúšajúcich?

f. Ak sú údaje zadané, môžete tlačiť matritné vysvedčenie, protokol a dodatok k maturitnej skúške.
Pri protokole a pri vysvedčení môžete mať problém so zadaním druhu štúdia a stupňom vzdelania. Tieto hodnoty sa tlačia na vysvedčenie a protokol. Viac sa dočítate tu: Ako a kde sa dá zadať Dĺžka a druh štúdia (stupeň vzdelania)?
Pre správne nastavenie predmetov do dodatku, pozrite tu: Ako zadať zoznam predmetov do dodatku k maturitnému vysvedčeniu?

Potrebné info k maturite.
Informujte žiakov a rodičov
o výsledkoch externej časti, ako aj o tom, kedy, kde a ktorý žiak maturuje, môžete žiakov a rodičov informovať prostredníctvom programu aScAgenda viacerými spôsobmi:
* vytlačte pozvánky na maturity
* pošlite výsledky e-mailom
* zverejnite rozpis a výsledky prostredníctvom EduPage stránok a internetovej Žiackej Knižky.

Pozrite aj: Ako pripravíte písomnú časť maturitnej skúšky?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 16930 krát.16930 / 16930
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle