flag aScAgenda - Práca so zoznamami

Ako evidovať oddelenia (najmä na konzervatóriách)?

Správnym evidovaním oddelení získate nové možnosť evidencie (žiakov, vedúcich oddelení, oddelení samotných). Jedná z najžiadanejších funkcií je nepochybne evidencia vedúceho oddelenia, úzko spätá s tlačou školskej dokumentácie, či iných výstupov (rýchla tlač).

1. cez Pomocné zoznamy v časti Oddelenia vytvorte všetky oddelenia vašej školy a zadefinujte vedúceho:


2. v karte (hlavného) predmetu - záložka Rozšírené údaje zvoľte prislúchajúce oddelenie:


3. v karte žiaka nastavte hlavný predmet (pravdepodobne ho už nastavený máte):

Pozrite aj:
Ako evidovať obligátny nástroj a hlavný predmet?
Rýchla tlač zoznamov
Ako zaznačiť kontrahovanie? (teda ak absolvuje žiak dva ročníky počas jedného školského roka)


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 12291 krát.12291 / 12291
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle