flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Kde nájdem výpis klasifikácie prospechu za 1. polrok?

V posledný deň prvého polroka vydá triedny učiteľ žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou, a jeho forma nie je záväzná a môže byť do veľkej miery prispôsobená potrebám školy. Preto máte v aScAgende pripravených viacero spôsobov tlače týchto výpisov, a je na výbere školy, pre ktorý sa rozhodne.

Najviac odporúčame tlačiť hneď prvý výpis v zozname. Automaticky sa prispôsobuje počtom riadkov zoznamu predmetov žiaka, takže neobsahuje žiadne parafovanie (nič nie je vyškrtnuté, nie sú žiadne prázdne políčka):

Náhľad:

Tento výpis je možné tlačiť pre prvý alebo druhý polrok, a je možné zvoliť akúkoľvek jazykovú mutáciu (slovenský, slovensko-cudzojazyčný, alebo hoci aj iba cudzojazyčný):

Hodnoty, na ktoré ste boli zvyknutí z minulých rokov (trieda, odbor, miesto narodenia, a pod.) v tomto tlačive nie sú a nemusia byť. Ak však chcete alebo potrebujete niektoré údaje navyše, je možnosť siahnuť po niektorom z ďalších komplexnejších pripravených formulárov:

V ponuke programu aScAgenda je aj formulár podľa oficiálnej knižnice formulárov Ministerstva školstva - dokument 413 (formulare.uips.sk v časti Vzory ďalšej dokumentácie a iné vzory). Výber je na Vás. Nevýhodou tohto formuláru je prítomnosť nepotrebných prázdnych polí (resp. nedostatočný počet polí pre žiakov s veľkým počtom predmetov):

Tretia možnosť je použiť tlač výpisu podľa vzoru vysvedčenia. Pre každé vysvedčenie existuje adekvátny výpis - obsahuje presne tie isté polia ako vysvedčenie, len mierne zmenenú formu (jeden stĺpec na známky namiesto dvoch, vynechaný priestor na pečiatku, vynechaný QR kód, podpis riaditeľa, doložka, a pod.). Navyše je možnosť pridania týchto nepovinných polí do výpisu (častou požiadavkou je miesto na podpis riaditeľa, napriek tomu, že to nie je povinné):

Voľby tohto typu formuláru:

Pre výpis podľa vysvedčenia sa dá zvoliť tlač pre prvý, druhý, alebo oba polroky.

Poznámka: Podľa školského zákona, ak riaditeľ školy určí formu výpisu, musí byť dodržaná pre všetkých žiakov. V opačnom prípade sa môže o forme výpisu každý triedny učiteľ rozhodnúť sám.

Poznámka: Ak žiak (alebo zákonný zástupca) požiada o vysvedčenie, škola mu ho musí vydať.

Viac informácií o tlači univerzálnych výpisov, možnosť tlače dvoch na jeden papier, nájdete tu:
Ako si môžem vytlačiť univerzálny výpis známok na polroku?

Viac o výpisoch podľa vzoru vysvedčení nájdete tu:
Ako môžem vytlačiť výpis známok (namiesto vysvedčenia)?

Pozrite aj:
Celkové hodnotenie na výpisoch


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 29227 krát.29227 / 29227
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle