flag aScAgenda - Základné umelecké školy

=Ako si môžem vytlačiť zoznam neplatičov?

Zoznamy neplatičov nájdete v tlačových zostavách Platby a poplatky.

Tlač zoznamov neplatičov môžete použiť vo viacerých súvislostiach,

napríklad:

1. potrebujeme zoznam neplatičov za jednú konkrétnu platbu Rodičovské;
vychádzame priamo z menu Platby a poplatky následovne:2. potrebujeme zoznam žiakov s chýbajúcou platbou k aktuálnemu mesiacu (v našom prípade k novembru);
postupujeme podobne ako v bode 1. alebo zvolíme všetky položky typu Platba:3. potrebujeme zoznam neplatičov za konkrétnu triedu (nezáleží na druhu platby);
vychádzame priamo z menu Triedy následovne:


Pozrite aj:
=Ako evidovať platby od žiakov?
=Ako evidovať poplatky pre konkrétnych žiakov, ale nie pre triedu?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 6561 krát.6561 / 6561
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle