flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Ako vytlačiť odpis vysvedčenia

V aScAgende nájdete ku každému vysvedčeniu modifikované tlačivo - Odpis vysvedčenia.

Na základe žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu, škola bez poplatku vydá odpis vysvedčenia (vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 1.9.2008). Škola vyhotoví odpis, ktorý sa od prvopisu líši len tým, že v záhlaví nesie označenie „Odpis“.

Tento odpis súhlasí s prvopisom. Doložku podpíše riaditeľ školy a pripojí odtlačok pečiatky školy vyhotovený červenou farbou a dátum.

Pri tlači postupujete presne ako pri výbere vysvedčenia – cez menu Hlavný - Tlačiť - Výber tlačovej zostavy. Označte si vysvedčenie (z ktorého budete potrebovať odpis), zvoľte Jazykové mutácie a nastavenia a v ponuke vlastnosti si prekliknite na Odpis vysvedčenia.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 33372 krát.33372 / 33372
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle