flag aScAgenda - Osnova hodín - práva

=Označenie žiakov v osnove hodín a pridelenie do skupín

Jednou z nových funkcií verzie agendy 2013 je zaradenie žiakov do skupín. V prípade, že v Osnove hodín - práva, majú žiaci nastavený predmet a zároveň príslušnosť k danému učiteľovi, môžete priamo pravým tlačidlom na myške označiť žiakov a zaradiť ich do skupín. Pointa je v tom, že v každej z tried, ktoré majú daný predmet u jedného učiteľa, si označíte žiakov. Takto si pooznačujete a poklikáte žiakov v jednotlivých triedach a potom sa vrátite do Zoznamu žiakov. Takto označených žiakov zatriedite do skupín cez Hromadné operácie - Triedy - Priraď žiakov do skupiny .

Pozrite aj:
Osnova hodín - všeobecne
Ako priradiť práva učiteľovi priamo cez osnovu hodín?
Ako a na čo slúžia hromadné operácie?
Môžem si pri práci so zoznamami označiť riadky bez použitia klávesu CTRL?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 9831 krát.9831 / 9831
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle