flag aScAgenda - Karta žiaka

Ako evidovať cestovné náklady žiaka a jeho spôsob dopravy do školy?

V karte žiaka, v záložke Bydlisko, sa nachádza informácia o cene denného lístka (tam+späť) na prepravu žiaka do školy. Je možné zadať aj viaceré intervaly s rôznymi cenami - napríklad ak sa počas školského roku mení cena lístka, alebo ak žiak mení spôsob dochádzania. Program vďaka tomu vie presne identifikovať na každý deň, koľko ho stojí doprava do školy. Ak chcete nastaviť rovnakú dennú sumu na celý školský rok, ponechajte časové ohraničenie intervalu nezadané (bez začiatku a konca platnosti).

Údaje o doprave žiakov sa dajú vyplniť aj hromadne. Napríklad ak viete, že z niektorej obce sa do školy dá dostať za určitú sumu, označte si všetkých žiakov tejto obce (ľahko pomocou zoskupenia) a následne spustite hromadnú operáciu:

Hromadné operácie sú tri - jedna na pridávanie nových časových intervalov platnosti ceny lístka (ak má žiak niečo nastavené, to zostane, iba sa pridá nový údaj), druhá operácia je na celkové nastavenie všetkých údajov naraz (ak mal žiak niečo zadané, to sa zruší), tretia operácia je na vymazanie všetkých údajov údajov týkajúcich sa cestovného žiaka.
Pozrite aj: Ako a na čo slúžia hromadné operácie?

Zadané informácie sa dajú prehľadne zobraziť v zozname žiakov. Stačí si pridať stĺpce Cestovné a Spôsob dopravy pomocou Výberu stĺpcov:

aScAgenda vie aj automaticky predvyplniť ministerské tlačivo za účelom získania dotácie od zriaďovateľa. Použite štandardnú funkciu v hlavnom menu Odoslať štatistiky:

Môžete si zvoliť, či sa má výkaz vytvoriť pre všetkých žiakov, alebo iba pre vybraných. Výber uskutočníte v zozname žiakov označením riadkov.

Vytvorený výkaz obsahuje predpísané informácie. Pre účely výkazu sa uvádza mesačné cestovné, ktoré je 19-násobkom denného cestovného (podľa pokynov):

Viac informácií o účele a termínoch týchto dopravných výkazov nájdete na stránkach ministerstva školstva.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 14326 krát.14326 / 14326
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle