flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Čo mám robiť, ak chcem navzdory pravidlám zadať žiakovi iné celkové hodnotenie?

Program Vám vždy vypočíta celkové hodnotenie správne. Ak však chcete z akéhokoľvek dôvodu zadať celkové hodnotenie iné ako je to, čo sa vypočíta zo zadaného prospechu (známok, priemeru, správania, typu prospechu, hlavného predmetu, ...), dá sa to.

V pohľade zadávania známok na vysvedčení stačí dvoj-kliknúť na políčko, v ktorom je vypísaná skratka celkového hodnotenia.

Objaví sa dialógové okno, v ktorom je možné celkové hodnotenie zadať:

Poznámka: Ak zadáte hodnotenie "neklasifikovaný", bude sa toto hodnotenie tlačiť aj na vysvedčenie. (Obyčajné - vypočítané - hodnotenie "neklasifikovaný" totiž spôsobí vyškrtnutie príslušných políčok na vysvedčení.)

Upozornenie:
pri študentoch hodnotených len z niektorých predmetov zvoľte prosím:


Pozrite aj:
Ako tlačiť namiesto známok absolvoval a pod.?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 9907 krát.9907 / 9907
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle