flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Čo mám robiť, ak chcem navzdory pravidlám zadať žiakovi iné celkové hodnotenie?

Program Vám vždy vypočíta celkové hodnotenie správne. Ak však chcete z akéhokoľvek dôvodu zadať celkové hodnotenie iné ako je to, čo sa vypočíta zo zadaného prospechu (známok, priemeru, správania, typu prospechu, hlavného predmetu, ...), dá sa to.

V pohľade zadávania známok na vysvedčení stačí dvoj-kliknúť na políčko, v ktorom je vypísaná skratka celkového hodnotenia.

Objaví sa dialógové okno, v ktorom je možné celkové hodnotenie zadať:

Poznámka: Ak zadáte hodnotenie "neklasifikovaný", bude sa toto hodnotenie tlačiť aj na vysvedčenie. (Obyčajné - vypočítané - hodnotenie "neklasifikovaný" totiž spôsobí vyškrtnutie príslušných políčok na vysvedčení.)

Upozornenie:
pri študentoch hodnotených len z niektorých predmetov zvoľte prosím:


Pozrite aj:
Ako tlačiť namiesto známok absolvoval a pod.?
Ako tlačiť správne "celkové hodnotenie" na vysvedčenie?
Ako a kde zadať správny Typ prospechu?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 14456 krát.14456 / 14456
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle