flag aScAgenda - Karta triedy

=Ako používať skupiny alebo semináre? Čo ak sa viac žiakov z rôznych tried učí spolu konkrétny predmet?

Na základných umeleckých školách sa často stáva, že individuálne vyučovaní žiaci z viacerých tried sa spolu vzdelávajú napríklad hudobnú náuku. Ide o žiakov z tried rôznych vyučujúcich, avšak táto skupinka sa učí naraz konkrétny predmet (alebo aj viac predmetov) a vyučujúci vlastne ani nepotrebuje vedieť, do ktorých tried títo žiaci patria. Pre neho tvoria skupinu.

Na stredných školách sú napríklad semináre - štvrtáci zo IV.A, IV.B, aj IV.C si môžu zvoliť, že navštevujú matematický seminár. Pre učiteľa matematiky by bolo nepohodlné zadávať známky tohto predmetu v každej z týchto troch tried jednotlivo, a preto si môže pomôcť vytvorením skupiny matematický seminaristi, a pri zadávaní hodnotenia rovno zvolí túto skupinu.

Skupiny si treba najskôr vytvoriť cez Nastavenie - Preferencie - Pohľady a zaškrtnúť Používať skupiny (zaškrtnutie musí byť čiernou farbou - viď obrázok).

Už vytvorené skupiny nájdete pod záložkou Triedy.

Následne priradiť predmet (alebo aj viaceré predmety) ku skupine.

Taktiež sa dajú priraďovať žiaci patriaci do skupiny. Priraďovanie žiakov má niekoľko krokov. Najprv žiakov označíte, buď v priamo v zozname žiakov Môžem si pri práci so zoznamami označiť riadky bez použitia klávesu CTRL? alebo v Osnove hodín - práva =Označenie žiakov v osnove hodín a pridelenie do skupín


Predmety a žiakov v skupine je možné kedykoľvek (aj neskôr) pridávať a uberať.

Známky a hodnotenia žiakov v skupine sa dajú zadávať v aScAgende v menu Známky alebo pomocou Internetovej žiackej knižky.


Administrátor by mal prideliť každému učiteľovi právo na známky z predmetu, ktorý bol skupine priradený. Ináč sa môže stať, že učiteľ nebude môcť zadať známky žiakom ani v aScAgende ani na webe.
Pozrite aj:
Aké práva môže mať priradené učiteľ?

Ak ste vytvorili skupiny a naplnili ich žiakmi a predmetmi je potrebné, aby administrátor všetky tieto údaje vypublikoval na www sránku školy.

Pozrite aj:
Je potrebné každú zmenu zadanú v agende alebo na webe vypublikovať?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 10159 krát.10159 / 10159
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle