flag aScAgenda - Import údajov

Ako prenesiem údaje z programu Prijímacie Skúšky (ŠVSMI) do aScAgendy?

V menu Súbor - Import je možnosť Import z programu Prijímacie Skúšky ŠVS Michalovce.

Najskôr však treba v programe Prijímacie Skúšky vytvoriť excelovský súbor (xls) s údajmi:

Na načítanie údajov z programu Prijímacie skúšky mate dve možnosti. Kliknite na menu Súbor - Import - Import z programu Prijímacie Skúšky...

Otvorí sa okno s popisom ako údaje načítať. Ak máte prevzaté a uložené údaje z programu PS, kliknite na Nájsť súbor. Takto načítané údaje môžete skontrolovať v menu Prijímacie skúšky.

Pozrite aj:
Testovanie 5 a Testovanie 9
ak ste základná škola: Ako prenesiem údaje do programu ProfOrient?
ak ste základná škola: Ako načítam výsledky Testovania 9 (5) pre našich deviatakov (piatakov)?
ak ste stredná škola: Ako spracovať prijímacie skúšky?
ak ste stredná škola: Ako previazať výsledky Testovania 9 s vyhodnocovaním prijímacích skúšok?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 19027 krát.19027 / 19027
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle